خوراك
اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و تراکم بر میزان اسانس و عملکرد اسانس نعنا فلفلی (.Mentha piperita L)

اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و تراکم بر میزان اسانس و عملکرد اسانس نعنا فلفلی (.Mentha piperita L)

مشخصات نویسندگان مقاله اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و تراکم بر میزان اسانس و عملکرد اسانس نعنا فلفلی (.Mentha piperita L) فاطمه محمدی - گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایرانسهیلا شهریاری - گروه قارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دا...
بيشتر
اثر تیمارهای مختلف بر خواب شکنی بذر گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assafoetide)

اثر تیمارهای مختلف بر خواب شکنی بذر گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assafoetide)

مشخصات نویسندگان مقاله اثر تیمارهای مختلف بر خواب شکنی بذر گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assafoetide) الهه مسعودی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارسفاطمه جمالی - استادیار گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خ...
بيشتر
 اثر تنش های زنده و غیرزنده در تولیدات کشاورزی

اثر تنش های زنده و غیرزنده در تولیدات کشاورزی

مشخصات نویسندگان مقاله اثر تنش های زنده و غیرزنده در تولیدات کشاورزی محمود قلی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کشاورزی- زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد، مدیر دبیرستان دوره اول نمونه دولتی علامه جعفری چکیده مقاله: وقتی که گیاهان زراعی با تنش های محیطی (تنش های غیرز...
بيشتر
اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار

اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار

مشخصات نویسندگان مقاله اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار پگاه تقی پور دهکردی - دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه فردوسی مشهدعلیرضا کوچکی - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدمهدی...
بيشتر
 اثبات تأثیر عصاره فلوس و ترنجبین در رفع یبوست کودکان 6-1 سال

اثبات تأثیر عصاره فلوس و ترنجبین در رفع یبوست کودکان 6-1 سال

مشخصات نویسندگان مقاله اثبات تأثیر عصاره فلوس و ترنجبین در رفع یبوست کودکان 6-1 سال لیلا دوستدار - دانشجوی رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نورسعید خانی - مدیرعامل شرکت نوش داروی سبلان و عضو مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاه استان اردبیلمیثم جواندل - دانشجوی رشته مدیریت آب...
بيشتر
ژورنال مهندسی عمران

ژورنال مهندسی عمران

ژورنال مهندسی عمران،  (Civil Engineering Journal) مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ی مهندسی عمران را منتشر نماید. ژورنال مهندسی عمران تمام بخش های علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می دهد و با استفاده از هیئت تحریره‌ی بین‌المللی مقالات را ارزیابی و منتشر می‌نماید. این ژورن...
بيشتر