آرشيو بر اساس گروه بندي: مجلات علمي روزبازگشت
خوراك
اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و تراکم بر میزان اسانس و عملکرد اسانس نعنا فلفلی (.Mentha piperita L)

اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و تراکم بر میزان اسانس و عملکرد اسانس نعنا فلفلی (.Mentha piperita L)

مشخصات نویسندگان مقاله اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و تراکم بر میزان اسانس و عملکرد اسانس نعنا فلفلی (.Mentha piperita L) فاطمه محمدی - گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایرانسهیلا شهریاری - گروه قارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دا...
بيشتر
اثر تیمارهای مختلف بر خواب شکنی بذر گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assafoetide)

اثر تیمارهای مختلف بر خواب شکنی بذر گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assafoetide)

مشخصات نویسندگان مقاله اثر تیمارهای مختلف بر خواب شکنی بذر گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assafoetide) الهه مسعودی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارسفاطمه جمالی - استادیار گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خ...
بيشتر
اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار

اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار

مشخصات نویسندگان مقاله اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار پگاه تقی پور دهکردی - دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه فردوسی مشهدعلیرضا کوچکی - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدمهدی...
بيشتر